Ouderbijdrage Gezonde Basisschool van de Toekomst

In onze gemeente zijn er op dit moment drie basisscholen die een Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn. Dit zijn basisschool De Schatgraver, basisschool Wereldwijs en basisschool Harlekijn. Op deze scholen krijgen kinderen een gezonde lunch aangeboden. Daarnaast wordt er iedere dag een uur extra gesport en bewogen.

Vergoeding voor de ouderbijdrage

Ouders betalen op deze school een ouderbijdrage voor het tussenschools programma waarbij een lunch en activiteiten worden aangeboden. Soms kan het zijn dat ouders deze ouderbijdrage moeilijk of niet kunnen betalen. In opdracht van de gemeente vergoedt Stichting Leergeld de ouderbijdrage voor dit programma op de Gezonde Basisscholen. Dit geldt alleen voor ouders met een laag inkomen. Bijvoorbeeld omdat ze een uitkering hebben, of omdat ze te weinig verdienen. Of omdat ze door een schuldentraject weinig te besteden hebben. Deze ouders konden al ondersteuning krijgen van Stichting Leergeld en kunnen daar nu ook terecht voor de ouderbijdrage.

Om ouders zoveel als mogelijk de kans te geven om hieraan mee te doen hebben we de Stichting Leergeld Parkstad gevraagd, als uitzondering voor deze ouderbijdrage, de inkomensgrens iets aan te passen. Dus ook wanneer de ouders net een te hoog inkomen hebben, komen ze mogelijk toch in aanmerking voor de vergoeding van de ouderbijdrage. Het is dus zeker de moeite waard om een aanvraag in te dienen!

Een aanvraag doen voor ouderbijdrage

Hebt u moeite met het betalen van de ouderbijdrage voor het tussenschools programma? Meld u dan bij de school van uw kind. Zij kunnen u doorverwijzen naar Stichting Leergeld. U kunt ook zelf een aanvraag indienen via de website van Leergeld Parkstad.