• Schatgraver
  • Schatgraver 2
  • Schatgraver3

Brede School de Schatgraver in ontwikkeling!

Vorig schooljaar heeft op onze school de pilot “Partnering for Change“ in groep 7 plaatsgevonden. Deze pilot heeft zowel de leerkracht als de ergotherapeut mooie inzichten gegeven die ons onderwijs verder versterken. Vanuit de expertise van de leerkracht en de ergotherapeut wordt in gezamenlijkheid afgestemd welke interventies op groepsniveau en schoolniveau helpend kunnen zijn om nog beter tegemoet te komen aan datgene wat onze leerlingen nodig hebben.

Aangezien deze pilot mooie opbrengsten heeft laten zien, is BS de Schatgraver na de meivakantie gestart met een schoolbrede benadering van “Partnering for Change”.

We zijn momenteel bezig met de onderzoeksfase om van hieruit komend schooljaar op unit en schoolniveau de volgende concrete stappen te kunnen zetten. Het project loopt in ieder geval volgend schooljaar door. Dit project wordt gefinancierd vanuit de subsidie “Schoolkracht”. Voor deze subsidieaanvraag hebben zich ruim 4700 scholen in Nederland aangemeld en BS de Schatgraver behoort tot de 4 % van de Nederlandse scholen die zijn ingeloot. We zijn hier heel blij mee! Met de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) willen we de verduurzaming van het project verder vormgeven. We houden u graag op de hoogte over het verloop van dit mooie project!

Vacature vrijwilliger

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons team komt versterken tijdens de Tussenschoolse opvang. 

Lijkt jou dit iets of ken je iemand die dit leuk zou vinden?  

Bekijk dan snel de vacature hiernaast.