Er wordt al een lange tijd hard gewerkt aan de nieuwe school. Hieronder vindt u de bouwtekening van elke etage. Zo kunt u alvast een kijkje nemen in de nieuwe school.

Bij een nieuwe school hoort natuurlijk een veilige schoolomgeving. Daarom zijn de school, gemeente en andere betrokken partijen bij elkaar gekomen om te kijken naar wat goed is voor de veiligheid van de kinderen en omwonenden. Deze gesprekken hebben geleid tot een nieuw verkeerscirculatieplan rondom de school. Met de uitvoer van dit plan zal in de zomer van 2015 gestart worden, waardoor bij de opening van de nieuwe school de eerste ring rond de school voltooid is.