• Wat is de rol van de ouderraad?
  De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op school actief zijn en die helpen bij het organiseren van activiteiten. Maar de ouderraad kan ook adviseren over (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn.
 • Wie zitten er in de ouderraad?
  De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die op de school les krijgen. Alle ouders kunnen zich aanmelden voor de ouderraad.
 • Kan ik lid worden van de ouderraad?
  Ja, we zijn altijd opzoek naar gemotiveerde ouders die willen meedenken en meehelpen met het organiseren voor leuke activiteiten voor de leerlingen.
 • Wat moet ik doen als lid van de ouderraad?
  Als lid van de ouderraad moet je de ouderraad vergaderingen bijwonen die 1x in de ca. 6 weken op woensdag plaats vinden. Meehelpen met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteiten. Beheren en verzorgen van ouderraadmaterialen.
 • Kan ik ook helpen zonder lid te worden van de ouderraad?
  Ja, er zijn verschillende activiteiten waarbij we extra hulp nodig hebben, zoals de Koningsspelen, er wordt dan een bericht op ISY geplaatst. Of wellicht kunt u of uw bedrijfje een prijsje sponsoren voor het kienen.
 • Wat is de ouderbijdrage?
  De ouderraad organiseert elk jaar activiteiten op school zoals o.a. het kerstfeest, sinterklaas en de koningsspelen. Om deze activiteiten te kunnen betalen, vragen we aan ouders/verzorgers een bijdrage. Deze bijdrage noemen we de ouderbijdrage.
 • Hoe hoog is de bijdrage?
  De bijdrage is € 20,00 per kind per schooljaar, dit bedrag is inclusief €2,50 voor het traktatiebeleid.
 • Welke activiteiten worden er georganiseerd?
  In dit overzicht kunt u zien welke activiteiten de OR organiseert. Herfstactiviteit Sinterklaas Kerstviering Carnaval Pasen Koningsspelen Schoolreis Schoolfeest
 • Worden er nog meer dingen gefinancierd door de ouderraad?
  Ja, van dit bedrag wordt ook een presentje voor de communicanten en schoolverlaters geregeld. En de ouderraad levert een bijdrage aan leermethoden die op school worden gebruikt. Voor dit schooljaar is dat het “VierKeerWijzer” programma op school.
 • Is de ouderbijdrage verplicht?
  De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, dus niet verplicht. De ouderraad benadrukt wel, dat we alleen activiteiten kunnen organiseren als we daar geld voor hebben.
 • Hoe hoog is de ouderbijdrage voor kinderen die later instromen?
  De ouderbijdrage voor kinderen die later instromen wordt per 3 maanden met € 5,00 verlaagd.
 • Genereren jullie ook eigen inkomsten?
  Wij proberen ervoor te zorgen dat de ouderbijdrage zo laag mogelijk wordt gehouden door activiteiten te organiseren die inkomsten genereren voor de OR zoals het kienen, de verkoop van paaseieren en het schoolfeest.
 • Wat gebeurt er met de ouderbijdrage die overblijft van schooljaar 2020-2021?
  Door Corona gingen afgelopen jaar verschillende activiteiten niet door. Ondanks dat we vorige jaar de ouderbijdrage verlaagd hadden, blijft er nog een restbedrag over dat we graag aan de leerlingen willen besteden. Voor de leerlingen van groep 7 & 8 gaan we een extra activiteit organiseren aangezien zij binnen 1-2 jaar de school zullen verlaten. Daarnaast zal er vanuit de ouderbijdrage zoals elk jaar een bedrag aan het schoolreisje worden bijgelegd. De hoogte van dit bedrag kan pas in de loop van het jaar worden vastgesteld, zo proberen we de bijdrage aan het schoolreisje zo laag mogelijk te houden voor u als ouder.
 • Wat is VierKeerWijzer?
  VierKeerWijzer® is een interactief leerprogramma op school waarbij kinderen samen kennis en vaardigheden verzamelen binnen bepaalde thema’s.
 • Als ik de ouderbijdrage niet betaal, wordt mijn kind dan buitengesloten?
  Nee, een kind zal nooit buitengesloten worden.
 • Wat zijn de consequenties van niet betalen?
  Uiteindelijk ontvangt de ouderraad minder geld en daardoor kunnen er minder activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast zou er in de toekomst een mogelijk hogere bijdrage aan de schoolreis gevraagd kunnen worden. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat de ouderraad in samenspraak met de school besluit om niet meer naar “grote” schoolreislocaties af te reizen (Efteling, Phantasialand etc.) en dat andere activiteiten niet meer plaatsvinden of in afgeslankte vorm.
 • Ik maak gebruik van Stichting Leergeld voor de betaling van de ouderbijdrage. Kan dit nog altijd?
  Ja, dit kan nog altijd. Neem hiervoor contact op met stichting leergeld of met de contactpersoon op school, Anja Bladt (anja.bladt@movare.nl)
 • Kan ik inzicht krijgen in de besteding van de ouderbijdrage?
  Ja, dit kan. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de penningmeester van onze ouderraad.
 • Overige vragen?
  Mocht u nog vragen hebben, laat het ons gerust weten! Wij beantwoorden graag uw vragen, stuur uw vraag naar ouderraadbsdeschatgraver@gmail.com