logo

Leerlingen van de gezonde basisschool kunnen tussen de middag gebruikmaken van een gezonde lunch op school. Mits de ouders hiervoor zelf hebben gekozen. Gedurende de schooldag krijgen zij ook gezonde tussendoortjes. Daarnaast krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezond schoolontbijt en speelse, leerzame en sportieve naschoolse activiteiten. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. Door deze veranderingen gaat de dagindeling er anders uit zien. De middagpauze wordt wat langer en de schooldag eindigt daardoor wat later dan gebruikelijk.

De belangrijkste doelstellingen van het project van de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ zijn:
– bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
– verbeteren van de leerprestaties van kinderen
– extra investeren in kinderen met achterstanden
– optimaal ontwikkelen en benutten van talenten van kinderen
– verbeteren van de gezondheid en leefstijl van kinderen op langere termijn
– opvang voor kinderen van werkende ouders
– opvang aanbieden in de buurt
– ouders betrekken bij de activiteiten van hun kinderen
– kinderen bewust maken van een gezonde manier van leven
– ouders helpen bij het combineren van werk en opvoeding van hun kinderen
– verbeteren van de werkgelegenheid in de regio

Animatievideo van de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Tweede themamagazine GKA: de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Het tweede magazine van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is uit met als thema ‘Gezondheid’. In deze editie staat de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ centraal. U leest alles over deze aanpak, wat zoveel meer is dan alleen gezond eten en bewegen. Bekijk het magazine voor inspiratie over het bevorderen van kansengelijkheid vanuit het concept van de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’, dat momenteel in Zuid-Limburg wordt uitgevoerd. 

Interview Omroep Landgraaf

Met een lege broodtrommel naar school

Culturele en musicale vorming en extra aandacht voor bewegen

Mindmap over De gezonde basisschool van de toekomst

Meer informatie

Voor meer informatie over De gezonde basisschool van de toekomst verwijzen we u graag naar de internetpagina door eenvoudig op het informatie icoontje te klikken.