Directie

Alle dagen

Managementteam - intern begeleiders

Intern begeleider

Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Hoofdlocatie

Groep 1a

Maandag t/m donderdag

Groep 1b

Maandag, dinsdag en donderdag 
Woensdag

Groep 1c

Maandag t/m donderdag

Groep 2a

Maandag t/m donderdag
Vrijdag

Groep 2b

Dinsdag, donderdag en vrijdag Maandag en woensdag

Groep 3a

Maandag en vrijdag
Dinsdag t/m donderdag

Groep 3b

Maandag en woensdag
Dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 4a

Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag

Groep 4b

Maandag t/m vrijdag

Groep 5a

Maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag

Groep 5b

Maandag t/m vrijdag

Groep 6a

Dinsdag t/m vrijdag
Maandag

Groep 6b

Maan-, dins-, donder- en vrijdag
Woensdag

Dependance

Groep 7a

Maandag t/m vrijdag

Groep 7b

Maandag t/m vrijdag

Groep 8a

Maandag, woensdag t/m vrijdag
Dinsdag

Groep 8b

Maandag t/m vrijdag

Specialisten

Rekenen
Taal / lezen
Gedrag / ondersteuning
IB groep 1 t/m 4
IB groep 5 t/m 8
Meer- en hoogbegaafdheid
Gedrag
Motoriek
Jonge kind / VVE
Gedrag

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Hele week
Maandag, dinsdag en donderdag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

ICT

Beheer Isy / administratie

Donderdag