Directie

Alle dagen

Managementteam - intern begeleiders

Intern begeleider

Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Hoofdlocatie

Groep 1a

Juf Danique

Maandag t/m donderdag

Groep 1b

Maandag, dinsdag en donderdag 
Woensdag

Groep 1c

Maandag t/m donderdag

Groep 2a

Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag

Groep 2b

juf Agnes
juf Kim
juf Danique

Maandag t/m donderdag
Af en toe woensdag
Vrijdag

Groep 3a

Maandag, dinsdag en vrijdag
Dins-, woens-, donderdag

Groep 3b

juf Annie
juf Hélène

Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag

Groep 4a

Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag

Groep 4b

Maandag en woensdag
Dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 5a

Maandag t/m vrijdag

Groep 5b

Maandag t/m vrijdag

Groep 6a

Maan-, dins-, donder- en vrijdag
Woensdag

Groep 6b

Maandag t/m vrijdag
Dinsdag en donderdag

Dependance

Groep 7a

juf Rianne

Maandag t/m vrijdag

Groep 8a

Maandag en dinsdag
Woensdag t/m vrijdag

Groep 7b / 8b

Maandag t/m vrijdag

Specialisten

Rekenen
Taal, lezen, ondersteuning
Gedrag, ondersteuning
IB groep 1 t/m 4
IB groep 5 t/m 8
Hoogbegaafdheid
Gedrag
Motoriek
Kleuteroverleg / VVE
Gedrag

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag en donderdagochtend
Hele week
Maandag, dinsdag en donderdag
Dinsdag

Woensdag van 10.30 uur
Woensdag tot 10.30 uur