Ouderraad

Sinds het begin van dit schooljaar hebben we een nagenoeg geheel nieuw bestuur van de ouderraad. Wij willen ons even aan u voorstellen.

Vlnr: Nicole Hulscher-Gootzen, Janine Grashorn en Debbie van de Vin.

Nicole Hulscher-Gootzen

Hallo, Mijn naam is Nicole Hulscher-Gootzen en ik ben 36 jaar. Ik ben geboren en getogen in Landgraaf. Ik ben werkzaam als praktijkmanager bij 7 huisartsenpraktijken.

Ik ben moeder van Finn (groep 3) en Anne (groep 1). Dit is mijn 3e jaar als lid van de ouderraad en sinds dit jaar de nieuwe penningmeester.

Ik vind het fijn om op deze manier meer bij school betrokken te zijn en iets te kunnen betekenen voor de school. Daarbij is het contact met de andere ouders uit de OR ook erg gezellig en vinden mijn kinderen het leuk dat hun moeder op school helpt. Ik heb gemerkt dat de hulp van ouders op school een toegevoegde waarde heeft. We hebben een gezellige groep ouders, die zich met veel energie inzetten voor de activiteiten op school.

Janine Grashorn

Hallo. Mijn naam is Janine Grashorn en ik ben 42 jaar. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam maar in 2009 voor de liefde naar Limburg verhuisd. Op de universiteit in Maastricht doe ik onderzoek naar genetische mutaties bij hartafwijkingen.

Ik ben moeder van Simon (groep 7) en Catoo (groep 5). Dit is mijn 6e jaar als lid van de ouderraad en sinds dit jaar de nieuwe voorzitter.

Ik vind het fijn om op school betrokken te zijn door samen met andere ouders voor de kinderen een bijdrage te leveren aan de schoolactiviteiten. En ik hoop zo dat de kinderen een nog leukere schooltijd hebben.

Debbie van de Vin

Mijn naam is Debbie van de Vin. Ik ben 41 jaar oud en ik ben opgegroeid in Karken, een klein dorpje in Duitsland. Om mijn droomopleiding te kunnen volgen ben ik naar Nederland verhuisd en voor de liefde hier ook blijven hangen. Ik werk als logopediste op een medisch kinderdagverblijf in Aken.

Samen met mijn man heb ik 3 kinderen op de Schatgraver: Senna (groep 5) en de tweeling Mats en Nick (groep 3). In mijn vrije tijd ga ik graag naar de manege of ben creatief bezig.

Het is mijn 5de jaar als OR lid en mijn 3de jaar als secretaris. Voor mij is het belangrijk om bij de OR te zijn, omdat ik het super leuk vind om met kinderen om te gaan en samen met hun en andere ouders leuke activiteiten te kunnen organiseren en te beleven. Hierdoor voel ik me betrokken en hoop de basisschooltijd nog leuker te kunnen maken.

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die, samen met het schoolteam, leuke activiteiten organiseert voor alle kinderen. We gaan ons als ouderraad ook dit jaar weer inzetten voor een gezellig en leuk schooljaar!

Heeft u vragen, suggesties of wilt u lid worden van de ouderraad dan kunt u altijd een van ons aanspreken. U kunt ook mailen naar: ouderraadbsdeschatgraver@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur ouderraad

Algemene informatie

Ouders vinden het belangrijk dat onze kinderen alle schooljaren in een leuke, veilige en leerzame omgeving vertoeven. Dus is de ouderraad er om de samenwerking tussen team, ouders, werkgroepen en schoolbestuur in een prettige sfeer te bevorderen. Ongeveer één keer per zes weken vergadert de ouderraad samen met de directie en enkele leerkrachten om voldoende op de hoogte te blijven van allerlei zaken in het belang van de kinderen, ouders en de school. De data van de vergaderingen worden aan het eind van het lopende schooljaar vastgesteld voor het nieuwe schooljaar.

De middelen van de ouderraad worden verkregen door het heffen van contributie, kleine sponsoren uit de omgeving en eventuele inkomsten uit activiteiten.

Ouderraad afbeelding

Onze Ouderraad bestaat uit een groep mensen die steun biedt aan het team bij activiteiten zoals:

– St. Nicolaasviering;
– kerstviering;
– organisatie rond de 1e H.Communie;
– carnaval;
– paasviering;
– schoolreis;
– kienen;
– sportdag / Koningsdag.

Heeft U interesse, neem dan gerust eens contact op met een van de bestuursleden. De telefoonnummers van de huidige bestuursleden vindt u terug in de informatiegids of op onze website.

Ouderbijdrage

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het team van de ouderraad staat weer klaar om in dit schooljaar weer diverse activiteiten te organiseren voor onze leerlingen, te weten:

– Herfstactiviteit
– Sinterklaas (cadeautje, strooigoed)
– Kerst (activiteiten, versnaperingen)
– Carnaval (versnaperingen)
– Pasen (ei, versnapering, activiteit)
– Sport en spel (activiteit, versnapering)
– Schoolreisje / schoolkamp (bijdrage in totaalbedrag)
– Schoolfeest

Naast deze activiteiten zorgt de ouderraad ook voor een presentje voor de communicanten en schoolverlaters. Ook voor de schoolreis is dus een gedeelte in de ouderbijdrage opgenomen! 
De activiteiten worden veelal georganiseerd in samenwerking met leerkrachten. Om vaker iets extra’s te doen en de kosten van de OR bijdrage zo laag mogelijk te houden organiseert de ouderraad ook activiteiten waarmee ze extra inkomsten binnenhalen. Zo is er jaarlijks een kienavond en de paaseierenactie. Ook bij de organisatie van de herfstactiviteit en het afsluitingsfeest van het schooljaar denkt de OR actief mee. 

Bs de Schatgraver is er trots op om over zo’n actieve ouderraad te mogen beschikken! De activiteiten zoals hierboven beschreven zijn grotendeels onderdeel van het onderwijsprogramma van basisschool De Schatgraver en zijn voor de kinderen enorme leuke activiteiten om aan deel te nemen. De betaling van de ouderbijdrage is dan ook ESSENTIEEL om activiteiten als deze te laten plaatsvinden. Wij hopen op een spoedige betaling, zodat de OR in samenwerking met het team activiteiten kan gaan organiseren. 

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per leerling. Hierin is ook € 2,50 opgenomen voor de verjaardag (cadeautje groep 1 t/m 4) of de gezamenlijke groepsactiviteit op het einde van het schooljaar (groep 5 t/m 8). Voor de betaling hiervan ontvangt u een betaalverzoek van ISY. Ouders die het financieel moeilijk hebben kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. 

Met vriendelijke groet, 
Janine Grashorn, Debbie van de Vin en Nicole Hulscher-Gootzen 
Ouderraad bs De Schatgraver 

FAQ

 • Wat is de rol van de ouderraad?
  De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op school actief zijn en die helpen bij het organiseren van activiteiten. Maar de ouderraad kan ook adviseren over (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn.
 • Wie zitten er in de ouderraad?
  De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die op de school les krijgen. Alle ouders kunnen zich aanmelden voor de ouderraad.
 • Kan ik lid worden van de ouderraad?
  Ja, we zijn altijd opzoek naar gemotiveerde ouders die willen meedenken en meehelpen met het organiseren voor leuke activiteiten voor de leerlingen.
 • Wat moet ik doen als lid van de ouderraad?
  Als lid van de ouderraad moet je de ouderraad vergaderingen bijwonen die 1x in de ca. 6 weken op woensdag plaats vinden. Meehelpen met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteiten. Beheren en verzorgen van ouderraadmaterialen.
 • Kan ik ook helpen zonder lid te worden van de ouderraad?
  Ja, er zijn verschillende activiteiten waarbij we extra hulp nodig hebben, zoals de Koningsspelen, er wordt dan een bericht op ISY geplaatst. Of wellicht kunt u of uw bedrijfje een prijsje sponsoren voor het kienen.
 • Wat is de ouderbijdrage?
  De ouderraad organiseert elk jaar activiteiten op school zoals o.a. het kerstfeest, sinterklaas en de koningsspelen. Om deze activiteiten te kunnen betalen, vragen we aan ouders/verzorgers een bijdrage. Deze bijdrage noemen we de ouderbijdrage.
 • Hoe hoog is de bijdrage?
  De bijdrage is € 20,00 per kind per schooljaar, dit bedrag is inclusief €2,50 voor het traktatiebeleid.
 • Welke activiteiten worden er georganiseerd?
  In dit overzicht kunt u zien welke activiteiten de OR organiseert. Herfstactiviteit Sinterklaas Kerstviering Carnaval Pasen Koningsspelen Schoolreis Schoolfeest
 • Worden er nog meer dingen gefinancierd door de ouderraad?
  Ja, van dit bedrag wordt ook een presentje voor de communicanten en schoolverlaters geregeld. En de ouderraad levert een bijdrage aan leermethoden die op school worden gebruikt. Voor dit schooljaar is dat het “VierKeerWijzer” programma op school.
 • Is de ouderbijdrage verplicht?
  De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, dus niet verplicht. De ouderraad benadrukt wel, dat we alleen activiteiten kunnen organiseren als we daar geld voor hebben.
 • Hoe hoog is de ouderbijdrage voor kinderen die later instromen?
  De ouderbijdrage voor kinderen die later instromen wordt per 3 maanden met € 5,00 verlaagd.
 • Genereren jullie ook eigen inkomsten?
  Wij proberen ervoor te zorgen dat de ouderbijdrage zo laag mogelijk wordt gehouden door activiteiten te organiseren die inkomsten genereren voor de OR zoals het kienen, de verkoop van paaseieren en het schoolfeest.
 • Wat gebeurt er met de ouderbijdrage die overblijft van schooljaar 2020-2021?
  Door Corona gingen afgelopen jaar verschillende activiteiten niet door. Ondanks dat we vorige jaar de ouderbijdrage verlaagd hadden, blijft er nog een restbedrag over dat we graag aan de leerlingen willen besteden. Voor de leerlingen van groep 7 & 8 gaan we een extra activiteit organiseren aangezien zij binnen 1-2 jaar de school zullen verlaten. Daarnaast zal er vanuit de ouderbijdrage zoals elk jaar een bedrag aan het schoolreisje worden bijgelegd. De hoogte van dit bedrag kan pas in de loop van het jaar worden vastgesteld, zo proberen we de bijdrage aan het schoolreisje zo laag mogelijk te houden voor u als ouder.
 • Wat is VierKeerWijzer?
  VierKeerWijzer® is een interactief leerprogramma op school waarbij kinderen samen kennis en vaardigheden verzamelen binnen bepaalde thema’s.
 • Als ik de ouderbijdrage niet betaal, wordt mijn kind dan buitengesloten?
  Nee, een kind zal nooit buitengesloten worden.
 • Wat zijn de consequenties van niet betalen?
  Uiteindelijk ontvangt de ouderraad minder geld en daardoor kunnen er minder activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast zou er in de toekomst een mogelijk hogere bijdrage aan de schoolreis gevraagd kunnen worden. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat de ouderraad in samenspraak met de school besluit om niet meer naar “grote” schoolreislocaties af te reizen (Efteling, Phantasialand etc.) en dat andere activiteiten niet meer plaatsvinden of in afgeslankte vorm.
 • Ik maak gebruik van Stichting Leergeld voor de betaling van de ouderbijdrage. Kan dit nog altijd?
  Ja, dit kan nog altijd. Neem hiervoor contact op met stichting leergeld of met de contactpersoon op school, Anja Bladt (anja.bladt@movare.nl)
 • Kan ik inzicht krijgen in de besteding van de ouderbijdrage?
  Ja, dit kan. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de penningmeester van onze ouderraad.
 • Overige vragen?
  Mocht u nog vragen hebben, laat het ons gerust weten! Wij beantwoorden graag uw vragen, stuur uw vraag naar ouderraadbsdeschatgraver@gmail.com