Directie
alle dagen
 
Managementteam
Marc Hendriks
Linda Muyrers
Diana Heiligers
 
Groep 1a
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
 
Groep 1b
maandag, dinsdag en donderdag
 
woensdag
 
Groep 1c / 2c
maandag, woensdag en donderdag
 
dinsdag
 
vrijdag
 
Groep 2a
maandag, dinsdag en woensdag
 
juf Janine
donderdag en vrijdag
 
Groep 2b
maandag, dinsdag en donderdag
 
woensdag, donderdag en vrijdag
 
Groep 3a
maandag, dinsdag en vrijdag
 
dinsdag, woensdag en donderdag
 
Groep 3b
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
 
juf Hélène
donderdag en vrijdag
 
Groep 4a
maandag
 
dinsdag, woensdag en donderdag
 
Groep 4b
maandag en woensdag
 
dinsdag, donderdag en vrijdag
 
Groep 5a
maandag tot en met vrijdag
 
Groep 5b
maandag tot en met vrijdag
 
Groep 6a
maandag tot en met vrijdag
 
woensdag
 
Groep 6b
maandag en dinsdag
 
woensdag tot en met vrijdag
 
Groep 7a (dependance)
maandag tot en met vrijdag
 
Groep 7b / 8b (dependance)
maandag tot en met vrijdag
 
Groep 8a (dependance)
maandag en dinsdag
 
woensdag tot en met vrijdag
 
Coördinator ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 
Kwaliteits- / zorgteam
intern begeleider groep 1 en 2
 
intern begeleider groep 3, 4 en 5
 
intern begeleider groep 6, 7 en 8
 
specialisatie gedrag / sociaal-emotionele ontwikkeling
 
specialisatie gedrag / sociaal-emotionele ontwikkeling
 
specialisatie gedrag / sociaal-emotionele ontwikkeling – innovatie onderwijs
 
specialisatie rekenontwikkeling
 
specialisatie taal- en leesontwikkeling
 
specialisatie motorische ontwikkeling
 
specialisatie meer- en hoogbegaafdheid
 
directie