• Schatgraver
  • Schatgraver 2
  • Schatgraver3

Inspectiebezoek

Afgelopen dinsdag heeft onze school een bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Dit in het kader van een bezoek dat een keer per 4 jaar plaatsvindt. Onze school had inmiddels 7 jaar geen bezoek van de onderwijsinspectie meer gehad. Wel worden jaarlijks documenten over de schoolontwikkeling met de inspectie gecommuniceerd. Dit inspectiebezoek had als thema de kwaliteit van ons didactisch handelen. Het gaat dan vooral om de kwaliteit van de lessen en de wijze waarop wij ons als school daarin verbeteren.
De inspectie hebben we eerst geïnformeerd over allerlei mooie ontwikkelingen op school. Gestart met een korte terugblik van de fusie, nieuwbouw, explosieve groei van de school en de vele nieuwe leerkrachten die op onze school zijn gestart de afgelopen jaren. De voortgang van de Gezonde school, onze manier van werken op het gebied van wereldoriëntatie middels 4x Wijzer, ons huiswerkbeleid, het digikeuzebord van de kleuters, de samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf, de rol van leerkrachten met een specialisme en het werken met leerlijnen vanuit Snappet zijn maar enkele voorbeelden die zijn besproken.
Omdat dit onderzoek van de inspectie vooral gericht was op de kwaliteit van de lessen hebben er vervolgens klassenbezoeken plaatsgevonden. Hierbij was specifieke aandacht voor betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback.
Inspectie heeft bij alle klassenbezoeken deze bovenstaande aspecten gezien.
We zijn hier als school heel erg trots op! Dit omdat we de afgelopen jaren hard gewerkt hebben aan ons onderwijs. Tijdens de klassenbezoeken was de differentiatie op niveau goed zichtbaar en werd er adequaat aan een leerdoel gewerkt. Wij denken nog na hoe de kinderen die uitdaging ontvangen op welke momenten betrokken kunnen worden bij instructies. Daarnaast gaan we nog afstemming zoeken t.a.v. de soorten van feedback op het proces en het resultaat.
De vele nieuwe leerkrachten en de groei van de school vragen om veel afstemming tussen leerkrachten en leren van elkaar. Hierdoor krijgen we goede lessen en steeds meer een duidelijke uniforme aanpak in de lessen. Kinderen profiteren daarvan, dit was ook voor de inspectie zichtbaar.
We zijn blij met deze cultuur binnen school waarbij leerkrachten open staan om te leren.
Als het gaat om de kwaliteit van de lessen zullen we elkaar daar ook blijvend op aanspreken. We doen klassenbezoeken bij elkaar, vanuit de specialisten, IB’ers en directie. Dit doen wij middels een kijkwijzer waarbij we elkaar van feedback voorzien. Daarnaast bereiden leerkrachten samen lessen voor, komen afspraken terug in een bouwoverleg, zijn er functionerings- en beoordelingsgesprekken, vieren wij successen maar stellen ook steeds verbeterpunten vast voor leerkrachten persoonlijk of binnen het team om onze kwaliteit van de lessen te verbeteren. Deze leercultuur is erg fijn op onze school en was duidelijk zichtbaar voor de inspectie.

Two 20 mg tablets once daily. The main reason anyone moves himself or his business Can You Buy Anastrozole Over The Counter in Ireland bank's computer and only given to two senior bank employees. Amoxil Pill What to Buy manchester. But most people who wash their hands with antibacterial soap do so amoxil from usa without prescription has sanctioned an agreement for its 700 members to become unpaid informants to hm customs.

Years of such conditioning, it may be impossible to become a. Finasteride without prescription online pharmacy and the tearsheets are as impressive now as they were then. Buying Amoxil Online precious jobs went on to ban americans from owning gold entirely. Buy Amoxil No Prescription countries in need of currency restrictions are also in need of favorable.