Kinder Opvang Parkstad is een  professionele organisatie met gemotiveerde en pedagogisch opgeleide medewerkers, die partner zijn van basisschool ‘De Schatgraver’. Bij ons kunt u terecht voor betaalbare opvang- en ontwikkelings- mogelijkheden voor uw kind. Ons activiteitenaanbod wordt aangepast volgens het bioritme van kinderen, om zo de doorgaande lijn met de basisschool te waarborgen. Tevens staat gezonde voeding en bewegen centraal.

Kindcentrum De Schatgraver in een huiselijke sfeer

Kinderopvang Parkstad biedt opvang aan alle kinderen van 0 – 13 jaar en creëren  een veilige, warme en plezierige plek. Een plek waar ze zelf hun talenten mogen ontdekken en waar ze zich als een vis in het water voelen. Een plek waar kinderen gezien worden. En een plek waar we kinderen prikkelen om hun grenzen op te zoeken. Altijd in overleg. Altijd met respect voor de talenten van een kind. 

Onmisbaar. Een basis dichtbij huis. Altijd in  overleg.  Spelen, leren en samen met je vriendjes opgroeien. In een stabiele, veilige en huiselijke omgeving met pedagogische medewerkers die uw kind motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Die creatief met kinderen aan de slag gaan, maar ze ook voorbereiden op onderwijs. Die rust en regelmaat aanbrengen in het dagelijkse leven, een beschermende arm bieden, maar ook inspirerende activiteiten organiseren.  Dat is meer dan gemak. Dat gaat verder. En dat tegen een faire prijs. Kinderopvang Parkstad stelt haar kleine klanten centraal. Wij zijn alert. Want zij moeten veilig zijn. Ten allen tijde. Daarom hebben we speciale procedures. Letten we met meer mensen op. En koppelen we constant met ouders terug. We kiezen voor transparantie en zijn betrokken bij ons werk, want kinderen gaan ons aan het hart.

Kinderdagverblijf

Terwijl u werkt of studeert letten wij op uw kinderen. In ons gezellig kinderdagverblijf kunnen de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar naar hartenlust met vriendjes spelen onder toeziend oog van gediplomeerde pedagogische medewerkers. Ook organiseren we regelmatig activiteiten die gericht zijn op de fysieke, sociale, emotionele en persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Normen en waarden vinden we daarbij belangrijk. Net als gezonde voeding, beweging en rust en regelmaat. We werken met kleine groepen zodat de kinderen alle aandacht krijgen die ze  verdienen.  Bij ons zijn er 2 groepen. 1 groep van 0 tot en met 2 jaar en 1 groep van 2 tot en met 4 jaar. Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 06.30 – 18.30 uur, behalve op algemene erkende feestdagen en collectieve vrije dagen (conform cao kinderopvang).

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd en in vakanties kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar terecht bij onze toffe BSO. Omdat de BSO is gekoppeld aan de basisschool, is het voor uw kind gemakkelijk om aan te sluiten. Natuurlijk organiseren we voor de kinderen veel leuke en creatieve activiteiten en dagen we ze uit. Maar we zijn ook alert en besteden aandacht aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en aan zelfstandig spelen en werken. Zo creëren we op een ontspannen manier een win-win situatie, waardoor uw kind niet alleen op school en thuis, maar daarna ook in het vervolgonderwijs zelfredzaam is. Vanaf 4 jaar bieden we kinderen nog meer uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte Chill Club.

De BSO is geopend tijdens schoolweken elke dag van 07.00 – 8.30 uur en na school van 15.30 uur (woensdag 12.30 uur) tot 18.30 uur. In de schoolvakanties en tijdens ADV-dagen kunnen kinderen de hele dag bij ons terecht, 07.00 – 18.30 uur.

Extra activiteiten

De Chill Club: the place to be in Parkstad!

De chill club komt regelmatig op de BSO langs met een leuke en leerzame activiteit. We organiseren bijvoorbeeld dans-, muziek-, kunst- en kookworkshops. We luisteren goed naar de wensen van de kinderen en werken waar mogelijk samen met ondernemers uit de wijk of attracties zoals GaiaZOO, leiserdome en Continium Discovery Center. Voor de BSO

Ook kinderen die geen gebruik maken van de BSO, maar wel graag mee willen doen met de chil club zijn van harte welkom. Al vanaf €2 per activiteit-afhankelijk van wat we organiseren-kunnen zij zich aansluiten bij hun vrienden.