Kinder Opvang KerkradeKinder Opvang Kerkrade en Stichting Peuterwerk Landgraaf zijn professionele organisaties met gemotiveerde en pedagogisch opgeleide medewerkers, die partner zijn van de nieuwe basisschool ‘De Schatgraver’. Bij ons kunt u terecht voor betaalbare opvang- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind. In juni 2015 beslist de Provincie Limburg of deze school ook een gezonde basisschool wordt. Ons activiteitenaanbod wordt dan ook aangepast volgens het bioritme van kinderen, om zo de doorgaande lijn met de basisschool te waarborgen. Tevens staat gezonde voeding en bewegen centraal. Wij starten hoe dan ook na de herfstvakantie in de nieuwe school. Tot die tijd biedt Stichting Peuterwerk Landgraaf peuterspeelzaalwerk aan in basisschool Gravenrode. Daarnaast zullen we meteen in het nieuwe schooljaar al buitenschoolse opvang aanbieden in de basisscholen Gravenrode en Schaesberg. Samen met u zoeken we graag naar de meest geschikte opvang voor uw kind en regelen we graag aanvraag voor de toelage bij de Belastingdienst. Wij zijn uw partner, met kijk op kinderen!

Kindcentrum De Schatgraver in een huiselijke sfeer

Kinderopvang Kerkrade biedt samen met haar zusterorganisatie Stichting Peuterwerk Landgraaf in haar nieuwe kindcentrum De Schatgraver alle kinderen van 0 – 13 jaar een veilige, warme en plezierige plek. Een huiskamer waar we kinderen op inspirerende wijze voorbereiden op vervolgstappen in het onderwijs. Een plaats waar we kinderen prikkelen om hun grenzen op te zoeken.

KOK afb 1

Altijd in  overleg. Altijd met respect voor de talenten van een kind. Onmisbaar. Een basis dichtbij huis. Spelen, leren en samen met je vriendjes opgroeien. In een stabiele, veilige en huiselijke omgeving met leidsters die je kind motiveren om het beste uit zichzelf te halen.Met pedagogische begeleiders die creatief met kinderen aan de slag gaan, maar ze ook voorbereiden op onderwijs. Die rust en regelmaat aanbrengen in het dagelijkse leven, een beschermende arm bieden, maar ook inspirerende activiteiten organiseren. Dat is meer dan gemak. Dat gaat verder. En dat tegen een faire prijs. Kinderopvang Kerkrade stelt haar kleine klanten centraal. Wij zijn alert. Want zij moeten veilig zijn. Te allen tijde. Daarom hebben we speciale procedures. Letten we met meer mensen op. En koppelen we constant met ouders terug. We kiezen voor transparantie en zijn betrokken bij ons werk, want kinderen gaan ons aan het hart.

Kinderdagverblijf

Terwijl u werkt of studeert letten wij op uw kinderen. In ons gezellig kinderdagverblijf kunnen de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar naar hartenlust met vriendjes spelen onder toeziend oog van gediplomeerde pedagogische medewerkers. Bij ons zijn er per groep niet meer dan 12 kinderen, zodat ze alle aandacht krijgen die ze verdienen. Het kinderdagverblijf zal na de herfstvakantie starten in de fusieschool ‘De Schatgraver’, maar u kunt nu alvast een plekje reserveren. Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 18.30 uur, behalve op algemene erkende feestdagen en collectieve vrije dagen (conform cao kinderopvang).

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd en in vakanties kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar terecht bij onze toffe BSO. Omdat de BSO is gekoppeld aan de basisschool, is het voor uw kind gemakkelijk om aan te sluiten. Natuurlijk organiseren we voor de kinderen veel leuke en creatieve activiteiten en dagen we ze uit. Maar we zijn ook alert en besteden aandacht aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en aan zelfstandig spelen en werken. Zo creëren we op een ontspannen manier een win-win situatie, waardoor uw kind niet alleen op school en thuis, maar daarna ook in het vervolgonderwijs zelfredzaam is. Vanaf 8 jaar bieden we kinderen nog meer uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte Chill Club. We organiseren dans-, muziek-, kunst- en bijvoorbeeld kookworkshops.

KOK afb 2De BSO start al met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 in basisschool Schaesberg en Gravenrode. Deze twee scholen gaan na de herfstvakantie samen in de fusieschool ‘De Schatgraver’. De BSO is geopend tijdens schoolweken elke dag van 07.00 – 8.30 uur en na school van 14.30 uur (woensdag 11.30 uur) tot 18.30 uur. In de schoolvakanties en tijdens ADV-dagen kunnen kinderen de hele dag bij ons terecht, 07.00 – 18.30 uur.

Extra activiteiten

De Chill Club: the place to be in Parkstad!

Wat een coole club!

Als uw kind 8 jaar of ouder is wil het niet meer bij ‘die kleintjes’ in de groep. Juist voor de oudere kinderen is het belangrijk dat zij niets hoeven en dat wat ze doen, echt uitdaging biedt. Daarom is voor hen de ‘Chill Club’ in het leven geroepen: leuke, leerzame activiteiten speciaal voor deze leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan dans-, muziek-, kunst- en kookworkshops. Dit najaar staan er weer waanzinnige dingen gepland zoals: Disco Event, workshop muffins bakken, of wat dacht u van een Skateboard workshop of een heuse ‘buurtbattle’ of de X – Club bij het Discovery Center Continium? Hoe leuk is dat voor uw kind?

X – Club bij Discovery Center Continium
Speciaal voor kinderen die bij de Chill Club zitten, organiseren we allerlei ‘experimenteer activiteiten’. Proefjes, testjes, onderzoeken… Uw kind beleeft het allemaal! Hoe stoer is dat?

Ook voor kinderen die niet naar de BSO gaan!
Alle 8 – 12 jarigen kunnen meedoen! Komt uw kind naar de BSO dan is het gratis. Kinderen die niet naar onze BSO komen zijn natuurlijk ook van harte welkom! U betaalt meestal een bijdrage van slechts € 2 per workshop!