Kinder Opvang Parkstad is een  professionele organisatie met gemotiveerde en pedagogisch opgeleide medewerkers, die partner zijn van basisschool ‘De Schatgraver’. Bij ons kunt u terecht voor betaalbare opvang- en ontwikkelings- mogelijkheden voor uw kind. Ons activiteitenaanbod wordt aangepast volgens het bioritme van kinderen, om zo de doorgaande lijn met de basisschool te waarborgen. Tevens staat gezonde voeding en bewegen centraal.

Kindcentrum De Schatgraver in een huiselijke sfeer

Kinderopvang Parkstad biedt in het kindcentrum De Schatgraver alle kinderen van 0 – 13 jaar een veilige, warme en plezierige plek. Een huiskamer waar we ze op inspirerende wijze voorbereiden op vervolgstappen in het onderwijs. Een plaats waar we kinderen prikkelen om hun grenzen op te zoeken. Altijd in overleg. Altijd met respect voor de talenten van een kind.

Onmisbaar. Een basis dichtbij huis. Spelen, leren en samen met je vriendjes opgroeien. In een stabiele, veilige en huiselijke omgeving met leidsters die je kind motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Met pedagogische begeleiders die creatief met kinderen aan de slag gaan, maar ze ook voorbereiden op onderwijs. Die rust en regelmaat aanbrengen in het dagelijkse leven, een beschermende arm bieden, maar ook inspirerende activiteiten organiseren. Dat is meer dan gemak. Dat gaat verder. En dat tegen een faire prijs. Kinderopvang Parkstad stelt haar kleine klanten centraal. Wij zijn alert. Want zij moeten veilig zijn. Te allen tijde. Daarom hebben we speciale procedures. Letten we met meer mensen op. En koppelen we constant met ouders terug. We kiezen voor transparantie en zijn betrokken bij ons werk, want kinderen gaan ons aan het hart.

In de Gezonde School voor de Toekomst bieden we naast het tussenschoolse programma ook de volgende diensten:

Kinderdagverblijf

In ons gezellige kinderdagverblijf bieden we opvang aan baby’s en peuters (0 tot 4 jaar). Hier krijgen ze de best mogelijke en persoonlijke verzorging. We hebben vaste groepen van 12 (0-2 jaar) tot 16 kinderen (2-4 jaar) , die worden begeleid door onze gediplomeerde pedagogische medewerkers. Voor de allerkleinsten, de baby’s, die een geheel eigen verzorging en aandacht eisen, hebben we een aparte groep met speciaal opgeleide babyspecialisten.
In de groep 2-4 jarige werken we met de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit houdt in dat de kinderen meedoen aan het educatieve programma ‘Speelplezier’, gericht op de spraak- en taal ontwikkeling. Eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden worden op deze manier snel ontdekt en aangepakt. Waar nodig zetten we specialisten zoals logopedisten of jeugdgezondheidszorg in of bieden onze medewerkers kinderen extra begeleiding. Ze krijgen niet alleen de kans om lekker te ravotten, maar ze worden ook gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.

Buitenschoolse opvang

Bij de BSO bieden we kinderen van 4 tot 13 jaar buiten schooltijden en in vakanties een gevarieerd programma in onze gezellige BSO ruimtes. We hebben twee leeftijdsgroepen. 1 groep van 4-7 jaar en 1 groep van 7-13 jaar. Tijdens de opvang besteden we aandacht aan een goede mix van spelen en leren, doen en denken. De kinderen leren in groepsverband en spelenderwijs sociale vaardigheden. Na een dag op school wordt uw kind door ons opgehaald in school op een afgesproken plek en komen de oudere kinderen zelfstandig naar de BSO. Uw kind kan even rustig zitten, we kletsen wat en eten en drinken iets: een gezellig moment na school. Willen ze even alleen aan de gang en zich terugtrekken uit de dynamiek, dan mag en kan dit natuurlijk ook. Want ontspannen is in onze ogen net zo belangrijk als gestimuleerd worden te leren. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zicht stabiel ontwikkelen, overleggen onze pedagogisch opgeleide medewerkers regelmatig met u als ouder en met de basisschool. We zijn alert op signalen en door de onderlinge communicatie kunnen we altijd op tijd bijsturen waar nodig.
Bij ons krijgen kinderen de ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen en om trots te zijn op zichzelf. Zo geven we hen de beste start in de maatschappij.

Peuterspeelzaal

In de uitdagende omgeving van onze peuteropvang (2 tot 4 jaar) valt veel te beleven voor peuters! Naast spelen en omgaan met andere leeftijdsgenoten, leren kinderen ook te luisteren naar de pedagogisch medewerker en naar elkaar. Wij bereiden hen graag zo goed mogelijk voor op de basisschool.

We werken met de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit houdt in dat de kinderen meedoen aan het educatieve programma ‘Speelplezier’, gericht op de spraak- en taal ontwikkeling. Eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden worden op deze manier snel ontdekt en aangepakt. Waar nodig zetten we specialisten zoals logopedisten of jeugdgezondheidszorg in of bieden onze medewerkers kinderen extra begeleiding. Peuters (2 tot 4 jaar) krijgen niet alleen de kans om lekker te ravotten, maar ze worden ook vanaf het moment dat ze bij ons komen, gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat ze goed leren luisteren, leren informatie op waarde in te schatten en hun eigen ideeën te verwoorden. Niet alleen naar elkaar toe, maar ook naar volwassenen. Onze pedagogisch opgeleide medewerkers besteden aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Vanaf augustus 2020 zijn de peuteropvang dagdelen verlengd naar 5,5 uur per dagdeel (voorheen 2.5 uur) in de ochtend en 2,5 uur in de middag en zijn we 40 weken per jaar geopend. Door deze verlening van dagdelen kunnen we alle peuters gemiddeld 16 uur per week peuteropvang aanbieden