• Schatgraver
  • Schatgraver 2
  • Schatgraver3

Nieuws van de kleuters

De eerste weken van het schooljaar is er gewerkt aan het thema: “Mijn Lijf”. De kinderen hebben de vraag: “ Wat zit er aan mijn lijf?”, uitgebreid beantwoord. Niet alleen in woorden, maar ook in activiteiten.

Op 14 september vond het eerste koffie-uurtje plaats. Het was een interessante avond. De werkwijze in de kleuterbouw is besproken; de ouders hebben een kijkje genomen in een dag van de kleuter. Het digikeuzebord kwam o.a. ter sprake en ook de methode wereldoriëntatie,
4x wijzer. Het volgende koffie-uurtje is op 19 november, onderwerp is dan sint en kerst.

30 september start de Kinderboekenweek, met thema “En toen”. We gaan met de kleuters terug in de tijd. Kunnen opa’s of oma’s ons helpen aan voorwerpen van vroeger? Zo kunnen de kinderen het in de klas laten zien en er iets over vertellen.