Paasviering

Paasviering

Ouders vinden het belangrijk dat onze kinderen alle schooljaren in een leuke, veilige en leerzame omgeving vertoeven. Dus is de ouderraad er om de samenwerking tussen team, ouders, werkgroepen en schoolbestuur in een prettige sfeer te bevorderen. Ongeveer één keer per zes weken vergadert de ouderraad samen met de directie en enkele leerkrachten om voldoende op de hoogte te blijven van allerlei zaken in het belang van de kinderen, ouders en de school. De data van de vergaderingen worden aan het eind van het lopende schooljaar vastgesteld voor het nieuwe schooljaar.

De middelen van de ouderraad worden verkregen door het heffen van contributie, kleine sponsoren uit de omgeving en eventuele inkomsten uit activiteiten.

Onze Ouderraad bestaat uit een groep mensen die steun biedt aan het team bij activiteiten zoals:

  • St. Nicolaasviering;
  • kerstviering;
  • organisatie rond de 1e H.Communie;
  • carnaval;
  • paasviering;
  • schoolreis;
  • kienen; overige activiteiten
  • sportdag / Koningsdag.

Heeft U interesse, neem dan gerust eens contact op met een van de bestuursleden. De telefoonnummers van de huidige bestuursleden vindt u terug in de informatiegids of op onze website.

Ouderbijdrage

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het team van de ouderraad staat weer klaar om in dit schooljaar weer diverse activiteiten te organiseren voor onze leerlingen, te weten:

– Herfstactiviteit
– Sinterklaas (cadeautje, strooigoed)
– Kerst (activiteiten, versnaperingen)
– Carnaval (versnaperingen)
– Pasen (ei, versnapering, activiteit)
– Sport en spel (activiteit, versnapering)
– Schoolreisje / schoolkamp (bijdrage in totaalbedrag)
– Schoolfeest

Naast deze activiteiten zorgt de ouderraad ook voor een presentje voor de communicanten en schoolverlaters. Ook voor de schoolreis is dus een gedeelte in de ouderbijdrage opgenomen!
De activiteiten worden veelal georganiseerd in samenwerking met leerkrachten. Om vaker iets extra’s te doen en de kosten van de OR bijdrage zo laag mogelijk te houden organiseert de ouderraad ook activiteiten waarmee ze extra inkomsten binnenhalen. Zo is er jaarlijks een kienavond en de paaseierenactie. Ook bij de organisatie van de herfstactiviteit en het afsluitingsfeest van het schooljaar denkt de OR actief mee.

Bs de Schatgraver is er trots op om over zo’n actieve ouderraad te mogen beschikken! De activiteiten zoals hierboven beschreven zijn grotendeels onderdeel van het onderwijsprogramma van basisschool De Schatgraver en zijn voor de kinderen enorme leuke activiteiten om aan deel te nemen. De betaling van de ouderbijdrage is dan ook ESSENTIEEL om activiteiten als deze te laten plaatsvinden. Wij hopen op een spoedige betaling, zodat de OR in samenwerking met het team activiteiten kan gaan organiseren.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per leerling. Hierin is ook € 2,50 opgenomen voor de verjaardag (cadeautje groep 1 t/m 4) of de gezamenlijke groepsactiviteit op het einde van het schooljaar (groep 5 t/m 8). Voor de betaling hiervan ontvangt u een betaalverzoek van ISY. Ouders die het financieel moeilijk hebben kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld.

Met vriendelijke groet,
Janine Grashorn, Debbie van de Vin en Nicole Hulscher-Gootzen
Ouderraad bs De Schatgraver
ouderraadbsdeschatgraver@gmail.com