Een werkgroep bestaande uit ouders, is sinds enkele jaren actief bij het opsporen van hoofdluis op onze school.
Regelmatig controleren zij alle leerlingen in de klas op eventuele aanwezigheid van hoofdluis of neten.
Vanzelfsprekend gaan deze ouders vertrouwelijk met de gegevens om en informeren alleen de directie en de
betrokken leerkrachten.

Dit d.m.v. een mondelinge of schriftelijke mededeling.
De controle gebeurt elke woensdag na de vakantie, maar dit kan ook gebeuren na een melding van hoofdluis. Data worden voor het hele jaar gepland. Deze staan vermeld in de schoolkalender.
Wanneer uit controle blijkt dat er bij een of meer leerlingen in een groep hoofdluis is waargenomen, dan wordt die groep voor controle na 1 week opnieuw bezocht. De controle vindt steeds plaats in de groep.

Hoe gaat de werkgroep te werk?
– Indien in een groep door de leerkracht hoofdluis wordt ontdekt, dan geeft deze dit onmiddellijk door aan de directeur.
– Indien tijdens preventieve controle na een vakantie hoofdluis door de werkgroep wordt ontdekt, dan wordt dit doorgegeven aan de directeur en aan de desbetreffende leerkracht. De directeur informeert de rest van het team en neemt (als het een melding door een leerkracht betreft) contact op met de coördinator van de werkgroep.
– De werkgroep controleert ook broertjes of zusjes.
– De leerkracht belt de ouder(s) en vraagt hen om de hoofdluis te bestrijden.

Voorkomen moet worden dat langer dan nodig besmettingsgevaar bestaat. Essentieel advies hierin is : kammen, kammen, kammen!
Op Isy wordt een bericht geplaatst naar alle leerlingen van desbetreffende groep om hun kinderen goed te controleren op hoofdluis de komende dagen.
Het kind wordt de volgende dag weer gecontroleerd op hoofdluis om te kijken of ze hoofdluisvrij is. Bevindingen tijdens een controle worden op een leerlingenlijst genoteerd.
Na 1 week vindt er een hercontrole plaats.
Indien blijkt dat de dag na de behandeling nog steeds luizen en/of verse neten aanwezig zijn, dan kan de school medewerking inzetten vanuit de GGD.
Ouders worden hierover geïnformeerd.

Advies:
Bij herhaaldelijk voorkomen van hoofdluis wordt dringend verzocht om het haar in een staart of vlecht te dragen om verspreiding te voorkomen. Verder is het van belang kinderen of een gezin niet buiten te sluiten of te stigmatiseren vanwege hoofdluis. Het is niet vies wel lastig!
– Op de website van school staat hoofdluisbeleid  beschreven. De school richt zich in
deze op beleid vanuit RIVM. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Indien u vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep hoofdluis (ouder)
Mevr. Schins 06-24662771