Een werkgroep verkeer, bestaande uit ouders en leerkrachten, geeft vorm aan het optimaliseren van verkeersveiligheid. Doel is om bij kinderen verkeersveilig gedrag te ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat juist bij kinderen de kennis over het verkeer wordt bevorderd en dat hun praktische vaardigheden in het verkeer worden verbeterd.
Onze school beschikt over het verkeersveiligheidslabel. Hiermee laat onze school zien dat het ons ernst is met de verkeersveiligheid van onze leerlingen door het toepassen van activerende werkvormen, aandacht voor de schoolthuisroute en inrichting van de directe schoolomgeving. Voorbeelden van activiteiten waarin dit terugkomt zijn de organisatie van de 112 verkeersdag, waarbij kinderen leren over de ambulance, politie, ANWB, dodenhoekspiegel. Ook Streetwise is een dag georganiseerd vanuit deze werkgroep. Hierbij leren kinderen veilig oversteken, fietsvaardigheid, remweg etc. De werkgroep organiseert verder activiteiten als verkeerstuin, schoolomgevingsonderzoek etc. Daarnaast is deze werkgroep in gesprek met partijen als de politie en de gemeente om op beide locaties de verkeersveiligheid voor alle kinderen en ouders optimaal te maken.

Mevr. Annie Reumkens 
Dhr. Martin Klomp
Dhr. Marc Peters

Dhr. Lavalle (vrijwilliger)
Mevr. Ten Brink (vrijwilliger)