De kosten

De kosten voor de tussenschoolse opvang (TSO) zijn vastgesteld op € 1,75 per dag.

Tijdens de TSO krijgen de kinderen een uitgebreide, gezonde lunch aangeboden. Naast de lunch is er ook aanbod op het gebied van bewegen. Deze spel- en sportactiviteiten worden begeleid door de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Parkstad.

De betaling

Maandelijks wordt gekeken hoeveel dagen iedere groep gebruik heeft gemaakt van de TSO. Het verschuldigde bedrag wordt middels een betaalverzoek via ISY uitgezet aan u als ouder. Vervolgens heeft u twee weken de tijd om het bedrag over te maken. Wanneer er niet is betaald, wordt na het verlopen van het eerste betaalverzoek een tweede betaalverzoek uitgezet.

Stichting leergeld

Soms kan het zijn dat ouders deze ouderbijdrage moeilijk of niet kunnen betalen. In opdracht van de gemeente vergoedt Stichting Leergeld de ouderbijdrage voor dit programma op de Gezonde Basisscholen. Dit geldt alleen voor ouders met een laag inkomen. Bijvoorbeeld omdat ze een uitkering hebben, of omdat ze te weinig verdienen. Of omdat ze door een schuldentraject weinig te besteden hebben. Deze ouders konden al ondersteuning krijgen van Stichting Leergeld en kunnen daar nu ook terecht voor de ouderbijdrage.