F.A.Q.

Algemeen

Wat houdt De Gezonde Basisschool in?

Op de gezonde basisschool houden we rekening met het bioritme van kinderen. Dat betekent dat we onze kernvakken aanbieden op die momenten waarop kinderen zich het beste kunnen concentreren. Elke schooldag krijgen de kinderen in de kleine pauze vers fruit. Vaak is er een keuze uit meerdere soorten. Tevens krijgen alle kinderen (uitgezonderd woensdag) een gezonde lunch aangeboden die met zorg is samengesteld. Naast deze lunch wordt bij ons op school ook extra veel bewogen. De middagpauze duurt een uur waarin ze deelnemen aan diverse sport- en spelactiviteiten onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van De Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Blijft de woensdagmiddag een vrije middag voor de kinderen?

Ja, de woensdagmiddag is voor alle groepen een vrije middag. De hele school is deze dag uit om 12.30 uur.

Lunch

Wat is gezonde voeding?

Over gezonde voeding zijn al heel wat boeken geschreven. Er bestaan veel verschillende meningen over wat wel en niet gezond is. In samenwerking met het Voedingscentrum en de GGD is afgesproken dat de lunch een verhouding van 80-20 heeft. Dit betekent dat 80% van het aanbod bestaat uit producten uit de Schijf van Vijf, 20% niet.. Denk hierbij aan boterhamvlees, jam of stroop. We werken met een vastgestelde menucyclus waarin regioproducten zijn verwerkt en aandacht is voor seizoensproducten en variatie. De menucyclus delen we met ouders, zodat zij op de hoogte zijn van wat er wordt aangeboden.

Wat als mijn kind een allergie heeft?

Op school hebben we een overzicht van kinderen met een voedselallergie of kinderen die andere en/of speciale voeding krijgen. Samen met de leverancier bekijken we hoe we het beste rekening kunnen houden met de dieeteisen van deze kinderen. Dit doen we in overleg met ouders en in afstemming met bijvoorbeeld GGD en/of leverancier.

Pesticiden op fruit op school: schadelijk of niet?

Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen die gewassen tegen ziekten, plagen en onkruid beschermen. Dat soort middelen kunnen giftige eigenschappen hebben, die bijvoorbeeld kankerverwekkend of schadelijk voor de hersenontwikkeling kunnen zijn. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het feit dat dit soort stoffen worden aangetroffen geen reden tot bezorgdheid, zo lang de hoeveelheid maar onder de wettelijke residu limiet ligt. In kleine hoeveelheden vormen pesticiden vrijwel geen risico. Er is geen reden voor bezorgdheid en we kunnen nog steeds gewoon fruit blijven eten.

Wordt bijgehouden wat kinderen eten tijdens de lunch?

De lunch wordt begeleid door de pedagogische medewerkers van de kinderopvang en/of leerkrachten en/of vrijwilligers. Deze medewerkers zijn opgeleid om te werken met kinderen. Hierbij hoort ook het begeleiden van het eten bij. Indien er zorgen zijn over wat en/of hoeveel kinderen eten, kunnen ouders dit op school aangeven. Samen kijken we dan wat nodig is om die zorgen weg te nemen. Ouders kunnen bijvoorbeeld (na afspraak met school) aansluiten bij de lunch om te kijken hoe het er in de praktijk uitziet. Ook kan er tijdens een gesprek met school en de GGD gekeken worden wat er nodig is om te zorgen dat er minder vragen bij ouders zijn. Dit gesprek is maatwerk.

Waar worden alle etenswaren voor de lunch bewaard?

Onze school volgt de regels van de Voedsel en Warenwet. Dit betekent in de praktijk dat er voldoende maatregelen worden getroffen om het voedsel op een goede manier te bewaren, bijvoorbeeld door koelboxen en koelkasten te gebruiken. Deze regels zijn er om te voorkomen dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt. Wat bijvoorbeeld moet worden geregistreerd is de datum, minimale en maximale temperatuur waarop het eten moet worden bewaard. Ook mag eten niet meer gegeten worden als het langer dan 2 uur uit de koelkast is.

Zie deze pagina van het Voedingscentrum voor meer informatie.

Wat houdt lunch op school precies in?

We hebben een lunch die zorgvuldig is samengesteld door de GGD en het Voedingscentrum. 80% van de producten staan in de schijf van 5. 20% niet, maar is ook vrij gezond. Sommige producten komen iedere dag in het aanbod terug, maar er is ook een wisselend aanbod. Dat gaat dan met name om het broodbeleg. Kinderen krijgen altijd fruit, en er is ook altijd groente aanwezig, zoals tomaatjes en komkommer. Ook zijn er regelmatig proefproducten, zodat kinderen leren proeven en ontdekken wat ze wel en niet lekker vinden. Overdag kan water gedronken worden en tijdens de lunch is melk en soms drinkyoghurt aanwezig. Kinderen kiezen zelf wat ze eten en de hele lunch is er begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Is het overblijven verplicht? / Wat als mijn zoon/dochter in de middagpauze graag thuis eet?

We willen natuurlijk het liefst dat zoveel mogelijk kinderen meedoen en de ervaring is dat de meeste kinderen dit ook graag willen. Maar het is niet verplicht. Je kind mag in de grote pauze naar huis. Uit ervaring zien we wel dat kinderen het leuk vinden om samen te eten, te delen en te praten met hun klasgenoten over de aangeboden lunch.

Mijn kind is een moeilijke eter, straks lust hij/zij veel niet en krijgt hij/zij niet genoeg binnen op een dag.

De meeste producten zijn bekend bij kinderen. Het aanbod wisselt en uit ervaring weten we dat er altijd wel iets bij zit dat kinderen lusten. Maak je je toch zorgen, dan kun je dat altijd met de leerkracht bespreken of met de GGD. Samen kijken we naar een passende oplossing. Dit geldt ook voor kinderen met allergieën. Maar uit ervaring weten we, zien eten doet eten. In tegenstelling tot thuis, lukt het op school spontaan en zonder dwang. Enthousiasme en samen eten werkt aanstekelijk. Het is toch veel cooler als je vrienden het ook eten. Ervaringen op scholen die ons zijn voorgegaan, is dat ook moeilijke eters meer gaan eten en kinderen veel gemakkelijker iets anders willen proberen dan thuis.

Bewegen

Wat doet mijn kind als het een blessure heeft en dus niet kan of mag sporten in de pauze?

Dat is erg afhankelijk van de situatie. In eerste instantie neem je contact op met de groepsleerkracht. Die zal in overleg met jou en de pedagogisch medewerker een alternatief bedenken. Dat kan een rol als scheidsrechter of spelbegeleider zijn, maar ook een keertje binnen blijven als dat nodig is.

Hoe kan ik weten welk schoeisel mijn kind wanneer moet meenemen?

Voor de beweegmomenten buiten, mag je kind een paar dichte en stevige schoenen op school laten staan. Voor kinderen in de bovenbouw kan het fijn zijn om een extra shirtje en een deoroller (geen spuitbus) op school te hebben.

Wat gebeurt er als het slecht weer is?

We kijken goed of er toch nog iets buiten gedaan kan worden, want buitenlucht is goed voor kinderen. Als het weer te slecht is, verhuizen we naar binnenlocaties. Soms is een aanpassing van het spel nodig. Er zijn al mogelijkheden voorhanden, maar deze zijn ook nog in ontwikkeling.

Overblijven op school

Kan ik als ouder zelf kiezen welke kinderopvang mijn kind begeleid tijdens het overblijven?

Het is voor ouders niet mogelijk om te kiezen voor een andere kinderopvang partner. De kinderopvangorganisatie die verbonden is aan de school, begeleid ook de kinderen bij het overblijven.

Wie begeleidt mijn kind bij het overblijven?

Het streven is om zoveel mogelijk één begeleider of professional te koppelen aan één groep kinderen. Dit kan alleen de klas zijn, maar het kan ook een groep van twee klassen zijn. De begeleider van het overblijven houdt contact met de leerkracht van je kind. Er is een diversiteit aan inzet van professionals en/of ondersteuners in scholen. Dit kunnen naast pedagogische medewerkers van de kinderopvang ook leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires, vakleerkrachten, vrijwilligers uit het verenigingsleven of ouders zijn.

Overblijven, gebeurt dat per klas of met de hele groep?

In principe wordt er geluncht in de klas. Als de school dit anders wil organiseren, kan zij daar zelf voor kiezen. De extra tijd om te bewegen is niet klassikaal georganiseerd, maar wordt schoolbreed georganiseerd.

Is mijn kind verplicht op school over te blijven?

Nee, deelname aan de TSO is niet verplicht. Je vult binnen ISY de toestemmingsverklaring ‘Deelname tussenschoolse opvang (TSO)’ in. Indien akkoord maak je alle dagen van de week (uitgezonderd woensdag) gebruik van de TSO.

Indien niet akkoord maak je alle dagen van de week geen gebruik van de TSO. In dat geval gaat de leerling tussen de middag naar huis. Er is geen mogelijkheid om deels deel te nemen. Leerlingen die naar huis gaan, mogen pas vanaf 10 minuten voordat de lesmiddag weer begint op school zijn.

Kan het overblijven worden ontzegd?

Ja, dat is zeker mogelijk. Hoewel alle sport- en spelactiviteiten worden begeleid door pedagogische medewerkers van Kinderopvang Parkstad en daardoor een veilig klimaat wordt geboden, kan het voorkomen dat een leerling zich niet behoorlijk gedraagt. Bij een incident zal de leerkracht altijd de ouders informeren over wat is voorgevallen. Het eerstvolgende TSO-moment zal de leerling in de eigen klas blijven. Bij een derde incident volgt een schorsing voor de rest van het schooljaar. In dat geval zal de leerling tijdens alle TSO-momenten naar huis moeten gaan. Opvang op school is dan niet meer mogelijk.

Kosten

Wat betaal ik voor de TSO?

Het vastgestelde bedrag voor de TSO is € 1,75  per dag.

Hoe betaal ik voor de TSO?

Elke maand wordt voor iedere groep bepaald hoeveel dagen er gebruik is gemaakt van de TSO. Aan het einde van de maand wordt via ISY een betaalverzoek uitgezet. Middels dit betaalverzoek maak je het verschuldigde bedrag over. ISY rekent € 0,50 transactiekosten. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, zal een nieuw betaalverzoek worden uitgezet.

Betaal ik ook als de groep in thuisquarantaine zit?

Nee, de dagen waarop een groep in thuisquarantaine zit, of de periode dat de school overstapt op thuisonderwijs, worden niet meegeteld in het betaalverzoek. U betaalt voor die periode niet voor de TSO. Wanneer een leerling in quarantaine moet, maar de groep is zelf wel aanwezig op school, betaalt u wel voor die periode de TSO.

Ik kan de vergoeding voor de TSO niet betalen. Wat nu?

Heeft u moeite met het betalen van de ouderbijdrage voor het tussenschools programma? Meldt u dan bij de school. Zij kunnen u doorverwijzen naar Stichting Leergeld. U kunt ook zelf een aanvraag indienen via de website van Stichting Leergeld Parkstad.

Hoe kun je je inschrijven?

Je kunt het hele jaar door je kind(eren) aanmelden bij De Schatgraver. Indien je je van tevoren wil oriënteren, kun je een afspraak maken met MT-lid Anja Bladt. Je krijgt een rondleiding door de school en uitleg over hoe wij op onze school werken.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details