“Op zoek gaan naar
de schat in ieder kind”

Missie

We streven ernaar dat ieder kind zich naar vermogen veelzijdig kan ontwikkelen. Alle aspecten van de ontwikkeling vinden wij belangrijk: cognitief, sociaal, emotioneel en creatief. Zo graven we naar de schat in elk kind.

De Schatgraver is resultaatgericht op een manier waarbij we uit een kind willen halen wat erin zit. Hierbij staan talenten centraal. We vormen een brug tussen de ontwikkeling van het ‘zijn’ van het kind en de behoefte van de wereld. Hierdoor leggen we een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. Die stevigheid ontstaat mede door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school niet zo zeer alleen om kennis, maar ook vaardigheden en gedrag. In ons huiswerk staan elementen vanuit de 21e eeuwse vaardigheden centraal, als ook meervoudige intelligentie binnen thema’s van wereldoriëntatie.

Onze missie is verder gericht op:

Respect dat richtinggevend is in ons denken en handelen;

Werken vanuit een duidelijke structuur en rust die ruimte bieden aan alle kinderen;

Een actieve ouderbetrokkenheid waarbij een wederzijdse kritische belangstelling is voor de ontwikkeling van onze kinderen (driehoek ouder, school, kind);

Het streven om kinderen voor te bereiden op de samenleving van morgen waar een gezonde leefstijl centraal staat;

Aandacht voor talenten van kinderen waarbij we elkaar in onze kracht willen zetten. Dit geldt ook voor leerkrachten die vanuit passie en bevlogenheid invulling geven aan innovatie vanuit onze schoolvisie.

Visie

In onze visie leggen we een duidelijke link naar ons logo en onze naam. ‘Graven naar de schat en op zoek gaan naar het hart in ieder kind’. Onze school is in deze een schateiland, waarop we ontwikkeling centraal willen stellen. De verschillende kleuren harten staan voor de acceptatie in het omgaan met verschillen. Iedereen is gelukkig anders en we willen kinderen op hun talent aanspreken.

Onze visie staat voor 10 “hartelijke” spreekwoorden:

Hoe kun je je inschrijven?

Je kunt het hele jaar door je kind(eren) aanmelden bij De Schatgraver. Indien je je van tevoren wil oriënteren, kun je een afspraak maken met MT-lid Anja Bladt. Je krijgt een rondleiding door de school en uitleg over hoe wij op onze school werken.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details