Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Meedenken, meepraten én meebeslissen kunnen alle ouders van De Schatgraver via de medezeggenschapsraad (MR). Zowel ouders als teamleden hebben hier een plek. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van Onderwijsstichting MOVARE te maken hebben. De MR biedt de mogelijkheid aan ouders om invloed uit te oefenen op zaken die spelen binnen de school.

Oudergeleding

Mevr. Tamara Rooijakkers
Mevr. Nancy Lentjes

Personeelsgeleding

Mevr. Alida Bemelmans
Dhr. Martin Klomp
Dhr. Jack Gibbels

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft en verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken, met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Dit zijn aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen.

Zaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad (MR). Wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht.

Voor de actuele GMR-samenstelling en het GMR-reglement zie www.movare.nl.

Hoe kun je je inschrijven?

Je kunt het hele jaar door je kind(eren) aanmelden bij De Schatgraver. Indien je je van tevoren wil oriënteren, kun je een afspraak maken met MT-lid Anja Bladt. Je krijgt een rondleiding door de school en uitleg over hoe wij op onze school werken.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details