Binnen de Schatgraver hebben wij twee leerlingenraden. Eén voor de groepen 3 t/m 5 en één voor de groepen 6 t/m 8. Vanuit iedere groep neemt een leerling deel. De leerlingenraad vindt een aantal keren per jaar plaats. Juf Anja sluit meestal aan bij de middenbouw en Juf Linda V. bij de bovenbouw.
De leerlingenraad van de bovenbouw is dit schooljaar al twee keer bij elkaar gekomen. We spreken onder andere over:
– het gebouw
– de gezonde lunch en de activiteiten tijdens de TSO
– de activiteiten die nog gaan plaatsvinden en de ideeën die zij hierbij hebben.
– de vormen van onderwijs (op welke manier leren ze graag)
– veiligheid op school

De leerlingenraad bespreekt de thema’s voor in de klas, evalueert ook samen met de directeur de activiteiten en koppelt nieuwe informatie ook weer terug in de klas. Het is ontzettend leuk en van grote meerwaarde om op deze laagdrempelige manier vooral met de leerlingen in gesprek te zijn en hen te betrekken bij onderwijs, activiteiten, de gezonde basisschool en veiligheid in de school.

In de leerlingenraad zitten enthousiaste leerlingen die hun taak ook zeer serieus nemen. Hier onder ziet u een foto van een aantal leerlingen in de leerlingenraad die in vergadering zijn. We hebben een zeer diverse groep. Zij willen onder andere: archeoloog, juf, dievenhelper,
architect, schrijfster en kinderarts worden. Dat belooft veel!

Leerlingenraad

Onderstaand ziet u een aantal weergaven van de leerlingenraad. Zij hebben zelf in beeld gebracht wat zij van de leerlingenraad vinden en wat zij hierin doen en betekenen.