Schooltijden

Hoofdlocatie

Maandag groep 1 t/m 6a 8.30 uur t/m 15.30 uur
Dinsdag groep 1 t/m 6a 8.30 uur t/m 15.30 uur
Woensdag groep 1 t/m 6a 8.30 uur t/m 12.30 uur
Donderdag groep 1 t/m 6a 8.30 uur t/m 15.30 uur
Vrijdag groep 1 vrij
  groep 2 t/m 4 8.30 uur t/m 13.30 uur
(zwemmers ± 14.10 uur terug op school
  groep 5 t/m 6a 8.30 uur t/m 15.30 uur

Dependance

Maandag groep 6b/7b, 7a, 8a en 8b 8.30 uur t/m 15.45 uur
Dinsdag groep 6b/7b, 7a, 8a en 8b 8.30 uur t/m 15.45 uur
Woensdag groep 6b/7b, 7a, 8a en 8b 8.30 uur t/m 12.30 uur
Donderdag groep 6b/7b, 7a, 8a en 8b 8.30 uur t/m 15.45 uur
Vrijdag groep 6b/7b, 7a, 8a en 8b 8.30 uur t/m 15.45 uur

Vakantietijden en vrije dagen 2019 – 2020

Herfstvakantie
maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie
maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020
Meivakantie
maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2020
Zomervakantie
maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020

Vrije (mid)dagen voor alle kinderen 2019 – 2020
Dinsdag 17 september vrij i.v.m. studiedag.
Donderdag 03 oktober 12.00 uur school uit i.v.m studiemiddag
Vrijdag 13 december vrij i.v.m. studiedag
Vrijdagmiddag 20 december 12.00 uur school uit (voor kerstvakantie)
Woensdag 5 februari vrij i.v.m. studiedag
Donderdagmiddag 13 februari 12.00 uur school uit i.v.m. studiemiddag
Donderdagmiddag 20 februari groep 1 t/m 3 om 12.00 uur school uit
Vrijdag 21 februari vrij (voor carnavalsvakantie)
Vrijdagmiddag 10 april 12.00 uur school uit i.v.m. Goede Vrijdag
Maandag 13 april vrij i.v.m. Pasen
Vrijdag 17 april groep 1 t/m 6 12.00 uur school uit i.v.m. Koningsspelen
Maandag 04 mei vrij i.v.m. studiedag
Dinsdag 5 mei vrij i.v.m. Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei vrij i.v.m. Hemelvaart
Maandag 1 juni vrij i.v.m. Pinksteren
Maandag 22 juni 12.00 uur school uit i.v.m. studiemiddag
Vrijdag 10 juli 12.00 uur school uit ( voor zomervakantie)