Schooltijden

Hoofdlocatie

Maandag groep 1 t/m 6a 8.30 uur t/m 15.30 uur
Dinsdag groep 1 t/m 6a 8.30 uur t/m 15.30 uur
Woensdag groep 1 t/m 6a 8.30 uur t/m 12.30 uur
Donderdag groep 1 t/m 6a 8.30 uur t/m 15.30 uur
Vrijdag groep 1 vrij
  groep 2 t/m 4 8.30 uur t/m 13.30 uur
  groep 5 t/m 6b 8.30 uur t/m 15.30 uur

Dependance

Maandag 7a, 7b, 8a en 8b 8.30 uur t/m 15.30 uur
Dinsdag 7a, 7b, 8a en 8b 8.30 uur t/m 15.30 uur
Woensdag 7a, 7b, 8a en 8b 8.30 uur t/m 12.30 uur
Donderdag 7a, 7b, 8a en 8b 8.30 uur t/m 15.30 uur
Vrijdag 7a, 7b, 8a en 8b 8.30 uur t/m 15.30 uur

Vakantietijden en vrije dagen 2021 / 2022

Zomervakantie
maandag 26 juli tot en met 3 september 2021
Herfstvakantie
25 t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 9 januari 2022
Carnavalsvakantie
28 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie
25 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie
25 juli t/m 4 september 2022

Vrije (mid)dagen voor alle kinderen 2020 – 2021
donderdag 8 juli 12.00 uur school uit i.v.m. studiemiddag
vrijdag 23 juli 12.00 uur school uit i.v.m. aansluiting zomervakantie

Vrije (mid)dagen voor alle kinderen 2021 – 2022
donderdag 23 september 12.00 uur school uit i.v.m. studiemiddag
maandag 22 november 12.00 uur school uit i.v.m. studiemiddag
vrijdag 24 december vrij i.v.m. met Kerst
donderdag 24 februari -> groep 1 t/m 3: 12.00 uur school uit i.v.m. carnavalsviering
vrijdag 25 februari vrij i.v.m. vrije dag voor carnavalsvakantie
donderdag 10 maart 12.00 uur school uit i.v.m. studiemiddag
vrijdag 15 april 12.00 uur school uit i.v.m. Goede vrijdag
maandag 18 april vrij i.v.m. Tweede Paasdag
donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei vrij i.v.m. Hemelvaart
dinsdag 31 mei vrij i.v.m. studiedag
maandag 6 juni vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
maandag 20 juni vrij i.v.m. studiedag
donderdag 30 juni 12.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag
maandag 4 juli vrij i.v.m. studiedag
vrijdag 22 juli groep 1 t/m 3 12.00 uur vrij | groep 8 hele dag vrij i.v.m. aansluiting zomervakantie