MRMeedenken, meepraten en meebeslissen kunnen alle ouders via de Medezeggenschapsraad. Deze raad komt tot stand na jaarlijkse verkiezingen. Zowel ouders als teamleden hebben zitting in de Medezeggenschapsraad. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over  onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van Onderwijsstichting MOVARE te maken hebben. De MR biedt de mogelijkheid aan ouders om invloed uit te oefenen op het schoolgebeuren. De huidige ouders betrokken vanuit beide locaties zijn:

  • Mevr. Marjolein Schwarz
  • Mevr. Viviënne van Bokhoven
  • Mevr. Nancy Lentjes