Linda Weyden

linda.weyden@movare.nl

Mijn naam is Linda Weyden-Muyrers en woon met mijn man en twee dochters in Kerkrade. Vanaf 2007 ben ik werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht, waarbij ik van 2014 t/m 2019 het lesgeven heb gecombineerd met mijn taak als Intern Begeleider. Vanaf schooljaar 2019/ 2020 richt ik mij enkel op mijn functie als Intern Begeleider gecombineerd met MT-taken.

Een Intern Begeleider ondersteunt bij leerlingenzorg en heeft een coördinerende, coachende en begeleidende taak m.b.t. onderwijskwaliteit. Ik ondersteun leerkrachten en ouders met hulpvragen over leerlingen. Daarnaast voer ik regelmatig klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in hun handelen. 

Er worden regelmatig gesprekken gepland met de groepsleerkrachten waarbij de ontwikkeling van hun leerlingen wordt besproken. Wanneer tijdens zulke gesprekken blijkt dat de ontwikkeling van een leerling op didactisch of sociaal/emotioneel gebied stagneert, wordt er gekeken of er aanvullende ondersteuning nodig is. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw medeweten. 

Ik hecht grote waarde aan samenwerking en zie ouders hierin als belangrijke samenwerkingspartner. Alle partijen bundelen hun krachten en streven samen naar het beste voor onze kinderen. Op de Schatgraver werken wij daarom tevens nauw samen met schoolmaatschappelijk werk (SMW) en onderwijs adviseurs van onze stichting.  

Daarnaast ben ik ook contactpersoon voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details