Kwaliteit en schoolontwikkeling

Inspectiebezoek 2021

Wij hebben binnen het MT de eigen schoolontwikkeling besproken aan de hand van de kwaliteitsindicatoren van de inspectie en zijn hierover in gesprek gegaan met het oog op het nieuwe schoolplan 2019-2023. In april 2018 hebben wij dit door het interne auditteam van MOVARE laten toetsen. Een verslag hiervan is de bijlage toegevoegd.

Dit schooljaar heeft onze school een inspectiebezoek gehad waarin de kwaliteit van ons didactisch handelen centraal stond. Het gaat vooral om de kwaliteit van de lessen en de wijze waarop wij ons als school daarin verbeteren. De inspectie is eerst geïnformeerd over de vele mooie ontwikkelingen op school. Gestart met een korte terugblik van de fusie, nieuwbouw, de explosieve groei van de school en de vele nieuwe leerkrachten die op onze school zijn gestart de afgelopen jaren. De voortgang van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, onze manier van werken op het gebied van wereldoriëntatie middels VierKeerWijzer, ons huiswerkbeleid, het digikeuzebord van de kleuters, de samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf, de rol van leerkrachten met een specialisme en het werken met leerlijnen vanuit Snappet. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden die zijn besproken.

Omdat dit onderzoek van de inspectie vooral gericht was op de kwaliteit van de lessen hebben er ook klassenbezoeken plaatsgevonden. Hierbij was specifieke aandacht voor betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback. De inspectie heeft bij alle klassenbezoeken deze bovenstaande aspecten teruggezien. Daar zijn we als school heel erg trots op! Dit omdat we de afgelopen jaren hard gewerkt hebben aan ons onderwijs.

Tijdens de klassenbezoeken was de differentiatie op niveau goed zichtbaar en werd er adequaat aan een leerdoel gewerkt. Wij denken nog na over de manier waarop de kinderen die uitdaging ontvangen en op welke momenten zij betrokken kunnen worden bij instructies.

Daarnaast gaan we de soorten feedback op het proces en het resultaat afstemmen. De vele nieuwe leerkrachten en de groei van de school vragen om veel afstemming tussen
leerkrachten en leren van elkaar. Hierdoor krijgen we goede lessen en steeds meer een duidelijke uniforme aanpak in de lessen. Kinderen profiteren daarvan en dit was ook voor de inspectie zichtbaar. We zijn blij met deze cultuur binnen onze school waarbij leerkrachten open staan om te leren. Als het gaat om de kwaliteit van de lessen zullen we elkaar daar ook blijvend op aanspreken. We doen klassenbezoeken bij elkaar, vanuit de specialisten, intern begeleiders en directie. Dit doen wij middels een kijkwijzer waarbij we elkaar van feedback voorzien. Daarnaast bereiden leerkrachten samen lessen voor, komen afspraken terug in een bouwoverleg, zijn er functionerings- en beoordelingsgesprekken en vieren wij samen successen. Uiteraard stellen we ook steeds verbeterpunten vast voor leerkrachten (persoonlijk of binnen het team) om de kwaliteit van de lessen te verbeteren.

Auditverslag 2018 Bekijk verslag
Inspectierapport 2013 Bekijk verslag

Passend onderwijs

De Schatgraver wil leerlingen ondersteunen om alles uit hun mogelijkheden te halen. Door een aanbod en aanpak te hanteren die eigentijds zijn, zorgen we voor passend onderwijs. Het leeraanbod, de instructie en werkvormen zijn op elkaar afgestemd, waarbij de leerling altijd centraal staat.

Op de site van Passend Onderwijs Parkstad vind je meer informatie over Passend Onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel 2019 Bekijk profiel

Hoe kun je je inschrijven?

Je kunt het hele jaar door je kind(eren) aanmelden bij De Schatgraver. Indien je je van tevoren wil oriënteren, kun je een afspraak maken met MT-lid Anja Bladt. Je krijgt een rondleiding door de school en uitleg over hoe wij op onze school werken.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details